เทคนิค Leather Marquetry ปะติดปะต่อหนัง สร้างความน่าสนใจและเพิ่มมูลค่าให้สินค้า

รูปที่เห็นไม่ใช่เค้าตัดหนังมาทั้งแผ่นแล้วระบายสีลงไป แต่เค้าใช้การสร้างงานที่เรียกว่า “Leather Marquetry” หรือเรียกง่ายๆ ว่า “การตัดต่อ”